example graphic

Novinky...

OD 01.02.2009

SERVIS PC U ZÁKAZNÍKA:

240,-Kč/hod.

OD 01.02.2009

Doprava v Českých Budějovicích . . . 100,-Kč

více . . .

other information...

SERVISNÍ PODMÍNKY

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
technik přijede na předem dohodnutou adresu a provede diagnostiku zařízení, přičemž jednodušší a časově méně náročné závady odstraní na místě.
Výjezd technika k zákazníkovi je obvykle týž den, ve kterém došlo k nahlášení závady. Není-li možné závadu odstranit na daném místě (např. nezbytná výměna klíčových součástí hardware apod.), bude předmětné zařízení po konzultaci se zákazníkem odvezeno na provozovnu, kde bude opraveno a následně přivezeno zpět k zákazníkovi.

VYMEZENÍ POJMŮ:

a) těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy.

b) při zadání zakázky vystaví servisní technik „Zakázkový list“. Součástí zakázkového listu je vymezení předmětu zakázky, termín dokončení zakázky a předběžná cena zakázky.

c) cena zakázky sestává ze tří položek, ceny za identifikaci závady, ceny za opravu a ceny za náhradní díly. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi identifikované závady, bude požadována úhrada za poskytnou službu, tj.identifikace závady jednotný poplatek ve výši 250,-Kč. Jedná se o kompenzaci vzniklých nákladů při diagnostice závady.

d) zákazník akceptuje překročení předběžné ceny zakázky maximálně o 10%. Pokud dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší o více než 10% než bylo dohodnuto, oznámí toto zákazníkovi a počká na jeho schválení. Dobou, po kterou se čeká na schválení zvýšení ceny zakázky, se prodlužuje termín dokončení. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19% a nezahrnují cenu zboží a spotřebního materiálu.

e) na výrobky dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka dle Občanského, resp. Obchodního zákoníku, zpravidla 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce.

f) místem záruční opravy je prodejna(provozovna), kde byl výrobek zakoupen(opraven). Pokud zákazník potřebuje provést opravu v místě, účtuje se pouze doprava.

g) u zákazníků, kteří mají sepsánu servisní smlouvu, se ceny řídí touto smlouvou.

Aktuální ceník servisních činností - více ...

PROVOZNÍ DOBA:

PONDĚLÍ - PÁTEK OD 9:00 - 21:00 HOD.

Opravy počítačů - tel. 724 973 462

Vlastní vyhledávání:
Vlastní vyhledávání

    example graphic

    inet4 s.r.o.

    Rudolfovská 36/28,

    370 01 České Budějovice

    example graphic